Nieuws

Uitnodiging en agenda Algemene ledenvergadering

Hierbij wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van Tc De Snelle Sprong op zondag 12 februari 2017.

Ontvangst om 11.00 uur met koffie en vlaai in de kantine van Tc De Snelle Sprong te Tegelen.

Aanvang vergadering om 11.30 uur.

AGENDA:

1. Opening en voorwoord voorzitter

2. Notulen Algemene ledenvergadering 21 oktober 2015 (ter inzage in kantine);

3. Verslag Financiƫn 2016;

4. Verslag Kascommissie, nieuwe kascontrolecommissie;

5. Begroting 2017;

6. Verslag Technische-, Jeugd-, G-tennis-, Toernooi- en Wedstrijdcommissie;

7. Website/PR;

8. Crowdfunding actie;

9. Activiteiten Tegelen 200 jaar;

10. Rondvraag

11. Sluiting

Aansluitend is er een wintertoernooi voor leden en niet leden, aanvang 13.30 uur. 

 

Nieuws

Activiteiten jeugd

Zaterdag 4 november: Halloween Party

Kijk hier voor meer informatie.

Activiteiten volwassenen

December: G-tennis eindejaarstoernooi
December: Late night toernooi

Kijk hier voor meer informatie.

 

Lees meer